İmplant

İmplant (Diş Ekme) Nedir?
İmplant günümüzde doğal dişlere en yakın alternatiftir. İmplant yapılan diş, geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlar. İmplant yöntemi yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Bugün implant’ ın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implant’ı, hasta ve hekim açısından başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir. Kısaca implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür.

İmplant’ların  Çeşitleri Var Mıdır?
Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi ‘vida’ şekilli olanlardır.

Her Hastaya İmplant Uygulanabilir Mi?
İmplant vidaları, belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Var olan kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş limiti yoktur ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.

İmplant Yerleştirilirken Acı Duyar mıyım?
Uygun anestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda hayır. Operasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilir. Genellikle implant’ın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Birçok hasta bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtmektedir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalar da implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olursunuz.

İmplant’lar Yerleştirildikten Hemen Sonra Protezler Takılabilir Mi?
Hayır. Implant’ ların kemik ile tam birleşmesini (Osteointegration) sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Ancak doktorunuz bu iyileşme süresinde size uygun bir geçici protez yaparak sizin fonksiyonunuzu iade edecektir.

İmplant’ların Temizliği Önemli Midir?
Evet. Hem de çok önemlidir. İmplant’ ların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu takdir edersiniz. İmplant’ ların temizlikleri belli bir öğrenme süreci gerektirse de, zor değildir. Ancak bu iş için yeterli zamanı ayırmanız gerekmektedir. Unutmamanız gereken şey, bu tip bir tedavinin başarılı olması için gerekli en önemli faktörün düzenli ağız bakımı olduğudur.

İmplantların Üzerine Protez Nasıl Yerleştirilir?
İmplant’ lar üzerine yapılacak protezler vakanın özelliğine göre değişik tipte olabilir. Yani bunlar kolayca temizlenmesi amacı ile hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi ancak diş hekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de planlanabilir.
Her iki planlamanın da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ve sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce size anlatacaktır.

Eksik Her Diş İçin ‘Bir’ İmplant Gerekir Mi?
Hayır. Eğer eksik diş sayısı ‘1’den fazla ise implant uygulanacak bölgeye bağlı olarak tek bir implant 2 ya da 3 diş yerine hizmet verebilir.

İmplant Vidası Kemik İle Kaynaşmaz İse (Osseointegre Olmaz İse) Ne Olur?
Doğru implant ve yöntem kullanılması durumunda böyle bir olasılık yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Ancak, genellikle, 2’den fazla implant konulan vakalar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.
İmplant günümüzde doğal dişlere en yakın alternatiftir.

İmplant Tedavisinde Gözlenebilecek Riskler Nelerdir?
Ağız içi ya da dışı tüm cerrahi işlemlerde gözlenebilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

İmplant Tedavisi Hangi Vakalarda Ne Avantajlar Sunar?
a) Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar:
Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.
b) Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar:
Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.
c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar:
Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.
d) Tek dişini kaybetmiş hastalar:
Bu hastalar tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır. Tek bir implant’ın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur.

İmplant Tedavisinin Dezavantajları Nelerdir?
• Yüksek fiyat
• Çok özenli ve zaman ayrılarak yapılması gereken ağız temizliği işlemi

İmplant Tedavisinin Avantajları Nelerdir?
• Daha iyi çiğneyebilme – Her istediğini yiyebilme
• Daha iyi estetik görünüm
• Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat
• Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İmplant Muayenesinde Neler Yapılacaktır?
Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implant’ları yerleştirecek, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir. Bu muayene sırasında sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir.
Bu aşamada ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilecektir.

Bütün İmplantlar Başarılı Mı?
İmplant yerleştirme kararına varırken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır.  Öncelikle hasta sağlıklı olmalı, hastanın iyileşme gücü olmalıdır.  Örneğin hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yarı-iyileşme komplikasyon yaratabilir.  Bu hastalık implant’ ların yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra gelişirse de implant’ ların gelecekteki durumlarında komplikasyonlara yol açabilir.  Ayrıca hasta muayene edilmeli, hastaya uygun implant ve implant’ ı yerleştirme yöntemi özenle seçilmelidir.  İmplant’ lar diş hekimi tarafından özenle yerleştirilip bakılmasının yanı sıra hastadan da özel ilgi görmelidir.  Diş hekimi veya hasta implant’ lara iyi bakamazsa komplikasyonlar ortaya çıkabilir.  Bunların yanı sıra sigara içen ve fazla alkol kullanan hastalarda implant’ ların başarısı etkilenmektedir.

İmplant’ ların Ömrü Ne Kadar?
İmplant’ ların ağızda otuz yıl kadar sorunsuz kaldığı görülmüştür.  Fakat implant’ lardan ortalama beklenti bundan kısadır.  İmplant’ ın ömrü bir çok etkene bağlıdır.  Hastanın sağlığı ve implant’ ların iyi bakımı bunların ikisidir.  Sonuçta implant’ lar bir ömür boyu kullanılabilirler.  Ömürlerini etkileyen birçok etkeni ve sizin risklerinizi diş hekiminiz size açıklayacaktır.

İmplant Yapma Kararında Yaşlılık Etken Faktör Mü?
Hayır.  Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür.  70-80’ lerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır.  Ayrıca daha yaşlı kişilerin implant’ a ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur.

İmplantların Vücut Tarafından Reddedilme Riski Var Mı?
İmplant’ lar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur.  Bu maddeler genellikle titanyum gibi metaller ve hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan benzeri diğer maddelerdir.  Vücudun bunlara karşı antigen üretip kalp ve böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi mümkün değildir.

Kanser Riski Var Mı?
Tıbbi literatürde implant’ ların kansere neden olduğunu gösteren hiçbir bulguya rastlanmamıştır.

İmplant’ lar Kozmetik Amaçlarla Kullanılır Mı?
İmplant’ lar genelde kozmetik nedenlerle kullanılmazlar.  İmplant’ ların kullanılmasındaki amaç protez dişlere dayanak vermektir.  Protez dişler kullanarak kozmetik düzeltmeler yapılabilir fakat böyle bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizi tamamı ile diş hekiminize danışmalısınız.

İmplant’ ların Başarısı Garantili Mi?
Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiçbir şey için garanti vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde aynı durum geçerlidir.

İmplant Yerleştirilmesi Ne Kadar Zaman Alıyor?
Bu süre, durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak işlere bağlıdır.  Bir tek ameliyat yarım saat ile bir kaç saat arası sürebilir.  Bütün bir tedavi bir ameliyatla da bitebilir, bir dizi ameliyat ve randevu da gerektirebilir.  İyileşmenin tam olması aylar alabilir.

Sağlıklı bir ağız (özellikle dişler, dudaklar ve dil) konuşma, tat alma, sindirim gibi hayati fonksiyonlar için ilk şarttır.